หน้าแรก | กระดานข่าว | บ้านปะการัง | ห้องภาพ | ทำเนียบรุ่น | งานอนุรักษ์ฯ | FAQ |

 

 

การเตรียมร่างกาย หนึ่งเดือนก่อนวันทดสอบ

โดย BBG
การทดสอบร่างกาย กำแพงด่านแรกสู่การเป็นนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ โดย นายนักดำ

 

ารเตรียมความพร้อมของร่างกาย ก่อนการก้าวเข้าสู่การเรียนในหลักสูตร นักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็น และไม่ควรมองข้าม เนื่องจากช่วงเวลา 14 วัน ในหลักสูตรนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์นั้น มีความเข้มข้นในการเรียนการสอน ทั้งร่างกายและจิตใจ ค่อนข้างสูง

ี่กฏเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นเพียงหนึ่งในหลายการทดสอบของผู้เข้าสมัครเท่านั้น ถึงแม้ว่าในเวลานั้น จะมีหลายคนกำลังท้อถอย หรืออีกหลายคนกำลังเพิ่มความมุ่งมั่นให้มากกว่าเดิม แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใด การมีจิตใจอันตั้งมั่นอยู่บนปณิธาณงานอนุรักษ์ ที่จะมอบไว้เพื่อใต้ผืนน้ำประเทศไทย นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างที่สุด

คำว่า "ยาก" มักมีค่าน้อยกว่าคำว่า "พยายาม" เสมอ นักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ที่สอบผ่านมาทุกรุ่น ย่อมสามารถขานรับเป็นเสียงเดียวกัน เพื่อเป็นบทพิสูจน์แก่ ผู้เข้าสมัครทดสอบรุ่นต่อไปได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์อันมีค่าต่อไปนี้ ถูกนำมาร้อยเรียงผ่านตัวอักษร เพื่อช่วยผู้เข้าสมัครทุกคน สามารถที่จะเตรียมความพร้อมของร่างกาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด แม้ว่าแนวทางเล็ก ๆ นี้ อาจจะหาค่าอันใดมิได้ แต่ขอให้เป็นแนวทางแห่งกำลังใจ ที่จะช่วยผู้สมัครอีกหลาย ๆ คน ให้สามารถก้าวสู่ 1 ใน 60 นักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ รุ่นต่อไป.. ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ


 

 

 

 

 ThaiDive.Org - all rights reserved.

[Last update : 19/11/2011]