บันทึกงานอนุรักษ์ThaiDive.Org


การสำรวจแนวปะการังสีทอง บริเวณค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า

จากการตรวจสอบด้วยทีมสำรวจ ThaiDive.Org พบกว่าพื้นที่ที่ได้รับรายงาน ปรากฏการณ์ปะการังสีทอง คือ พื้นที่ใน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยปะการังสีทองดังกล่าว แผ่ขยายวงกว้าง พบได้ในพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะรูปภายนอกเป็นลักษณะของปะการังทั่วไป ทั้งปะการังโขด ประการังสมอง เป็นต้น โดยกลุ่มปะการังสีทองที่พบเห็นนั้น คล้ายกับปะการังที่มีการลอกตัวของ สิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เกาะอยู่เปลือกนอกของปะการังทั่วไป โดยพื้นที่ตัวปะการังที่สามารถสัมผัสแสง และคลื่นน้ำทะเล จะพบว่าเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามมากกว่า ในซอกหลืบต่าง ๆ

 

  
ปะการังที่เปลี่ยนเป็นสีทอง และที่เริ่มเปลียนสี

 

  
ภาพนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวชม และ ภาพปะการังสีทองเมื่อมองจากผิวน้ำ

 

ตามรายงานข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์กล่าวว่า ปะการังสีทองดังกล่าว เรียกได้ว่าเป็น ปะการังอ่อน ที่ประจำพื้นที่เดิมอยู่ก่อน แต่ช่วงนี้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่พบมา อีกทั้งยังมีปะการังอ่อนเกิดใหม่เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณ สำหรับปรากฏการณ์ปะการังสีทอง สัณนิฐานว่า น้ำทะเลบริเวณดังกล่าวได้มีเชื้อบางชนิด ที่ไหลมาตามกระแสน้ำ และเมื่อมาพบอุณหภูมิและระบบนิเวศที่พอสมบูรณ์ในบริเวณดังกล่าว และกอปรกับเป็นช่วงที่อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น จึงเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาขึ้นดังที่พบเห็น

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ให้ข้อมูลว่า จากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปรากฎการณ์ปะการังดังกล่าว พบว่าเป็นปะการังอ่อนหนังหรือปะการังทองหยิบ ( Sarcophyton SP. )  เดิมมีสีเขียวอมเหลือง แต่เป็นเพราะน้ำทะเลเปลี่ยนอุณหภูมิ เนื่องจาก 2-3 วันที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักติดต่อกันที่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ทำให้น้ำจากฝั่งไหลลงสู่ทะเล ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มขึ้น จึงส่งผลกับปะการังอ่อนหนังเปลี่ยนสีจากเดิมสีเขียวอมเหลืองกลายเป็นสีเหลืองทอง

 

  
เรือท้องกระจก

 

การเก็บข้อมูลภาพถ่ายทีมงาน ใช้การโดยสารบนเรือท้องกระจก เพื่อสำรวจตามจุดต่าง ๆ ซึ่งบางจุดปะการังมีสีทองสว่างไปทั้งก้อน แต่บางจุดก็เพิ่งเริ่มเปลี่ยนสีเท่านั้น นอกจากนี้ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ไม่ว่าฝูงปลาตัวใหญ่ กุ้งหลากชนิด และสัตว์ทะเลอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถพบเห็นได้ง่ายจากบริเวณดังกล่าว

หากท่านใดสนใจที่จะไปเที่ยวชมด้วยตนเอง แนะนำให้ใช้บริการเรือท้องกระจก จะทำให้มองเห็นได้ชัดเจนกว่า เรืออื่น ๆ ที่ต้องมองผ่านจากผิวน้ำลงไป

 

24 ก.ค. 2549
0730 รายงาน

ขอขอบคุณ ครูเกรียงไกร, ครูสุวิทย์,0623, 0722, 0730, 0737, 0763, 1159 และผู้ติดตาม

 

 

:: ThaiDive.Org ::

ThaiDive.Org © all rights reserved