แหล่งพันธุ์ปะการัง

 

บริเวณเบรคกั้นคลื่นเกาะเตาหม้อ


 

  พื้นที่ในการปฏิบัติงาน

เกาะปลาหมึก


 

  การแบ่งพื้นที่

 

ThaiDive.Org © all rights reserved