การตกแต่งสวนปะการัง

ขอบข่าย

ทำการจัดและตกแต่งสวนปะการังใต้น้ำโดยใช้วัสดุที่สร้างขึ้นและอิฐบล๊อค เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และสิ่งมีชีวิต

 

วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่เกาะปลาหมึก
2. เป็นสถานที่และแหล่งดำน้ำ ในการดำน้ำเพื่อสันทนาการ
3. สามารถเป็นแหล่งศึกษาของระบบนิเวศใต้น้ำ และลักษณะของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่เกาะปลาหมึก

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. มีการออกแบบโครงสร้างต้นแบบ (Prototype) เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต มีลักษณะเป็นรูปพิรามิดฐานสามเหลี่ยม
2. นำอิฐบล๊อคและฐานซีเมนต์มากองไว้ ณ บริเวณที่ต้องการจัดสวนปะการัง เกาะปลาหมึก
3. ทำการออกแบบสวนปะการัง นำแบบที่ได้มาจัดทำสวนปะการังใต้น้ำตามแบบที่ได้จัดวางไว้

หมายเหตุ :
ยังอยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความต้องการให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบ หรือจัดสวน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานครั้งนี้
สามารถติดต่อผ่านทาง www.thaidive.org ในหน้าของกระดานข่าว

พื้นที่และวัสดุอุปกรณ์

   


ThaiDive.Org © all rights reserved