การปลูกปะการังบนหิน

ขอบข่าย

ทำการขนย้ายหิน จัดเรียงเป็นกลุ่มและผูกติดปะการังเขากวางกับหินด้วยลวดในบริเวณ พื้นที่เกาะปลาหมึก

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


1. ลำเลียงหินเพื่อไปทิ้งไว้บริเวณเกาะปลาหมึก ณ ตำแหน่งที่ต้องการ

   


2. หินที่โยนลงสู่ใต้น้ำอยู่ในสภาพกระจัดกระจายและเป็นกองขนาดใหญ่ ซึ่งยากต่อการปฏิบัติงาน


3. ทำการจัดเรียงหินให้เป็นกลุ่มเพื่อง่ายต่อการนำปะการังมาผูกติด

   

ในการจัดเรียงหินต้องมีการใช้เทคนิค โดยใช้วิธีการอุ้มหินแล้วเดินใต้น้ำนำพาก้อนหินไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

 

4. ผูกลวดกับก้อนหินโดยใช้ยางในรถจักรยานเป็นตัวตรึง

   

ทำการมัดลวดให้ติดกับยางในรถจักรยาน

   

นำลวดที่มัดกับยางในรถจักรยานมาผูกกับหิน โดยใช้ปลายลวดอีกข้างสอดเข้าไปในห่วงของยางในและดึงให้ลวดตึง มัดลวดให้แน่น

 

ลักษณะของลวดที่มัดกับหินเสร็จเรียบร้อย

 

5. นำกิ่งปะการังเขากวางมาสอดใส่ใต้ลวด

   

   

ลักษณะของปะการังเขากวางที่ใช้ลวดยึดติดกับหิน

 

6. ทำการตัดลวดที่ยึดปะการังกับหินออก

   

ปะการังสามารถยึดติดกับหินได้แล้วจึงทำการตัดลวดออก


ThaiDive.Org © all rights reserved