การปลูกปะการังเขากวางโดยใช้อิฐบล๊อค

ขอบข่าย

ทำการปลูกย้ายปะการังเขากวางที่หักตามธรรมชาติบริเวณด้านในเบรคกั้นคลื่นเกาะ เตาหม้อ มาติดกับอิฐบล๊อคโดยใช้ซิเมนต์ในการยึดติด นำปะการังที่ยึดติดกับอิฐบล๊อคไปอนุบาลที่เกาะปลาหมึกและจัดวางลงในฐานซีเมนต์

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. หล่อฐานซีเมนต์และเตรียมอิฐบล๊อคสำหรับติดปะการัง

   

 


ฐานซีเมนต์ที่ทำการหล่อมีลักษณะเป็นฐานสีเหลี่ยมที่เว้นช่องตรงกลางเพื่อนำอิฐบล๊อคมาสวมใส่

สามารถนำอิฐบล๊อคมาใส่ได้ 2 ก้อน ด้านบนของฐานซีเมนต์มีเหล็กรูปตัวยูไว้สำหรับหิ้วฐาน

   

อิฐบล๊อคสำหรับติดปะการังจะบรรจุซีเมนต์เพื่อให้อิฐบล๊อคมีน้ำหนักเมื่อลงไปอยู่ใต้น้ำ

อิฐบล๊อค 1 ก้อน ทำการเจาะรูปสำหรับนำท่อ PVC สวมใส่ 2 ท่อ เพื่อตรึงปะการังให้อยู่บนอิฐบล๊อคได้

 

2. เลือกปะการังเขากวางที่หักตามธรรมชาติ บริเวณด้านในของเบรคกั้นคลื่นเกาะเตาหม้อ


ชุดปฏิบัติงานกำลังเก็บกิ่งปะการังที่หักตามธรรมชาติ

กิ่งปะการังที่หักตามธรรมชาติ

 

3. ทำการติดปะการังกับอิฐบล๊อคและนำไปอนุบาลไว้ที่เกาะปลาหมึก

ลำเลียงปะการังที่เตรียมไว้ใส่ถังที่บรรจุน้ำเพื่อรักษาสภาพของปะการังไม่ให้ตาย

 

   

ทำการปลูกปะการังเขากวางลงบนอิฐบล๊อค

 นำปะการังลงสู่ใต้น้ำเพื่ออนุบาล

 

   

ลักษณะของปะการังที่ติดอยู่กับอิฐบล๊อคและนำมาอนุบาลไว้

 

4. ลำเลียงฐานซีเมนต์ลงสู่พื้นที่ที่จะนำปะการังมาปลูก

   

นำฐานซีเมนต์ที่หล่อไว้ลงสู่พื้นที่เกาะปลาหมึก

 

   

จัดฐานซีเมนต์ให้เป็นระเบียบโดยวางเรียงกันเป็นกลุ่ม และนำปะการังเขากวางที่อนุบาลไว้สวมลงในฐานซีเมนต์

 

 

ThaiDive.Org © all rights reserved