อุปกรณ์และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

1. อุปกรณ์ดำน้ำแบบ SCUBA
2. อิฐบล๊อค
3. ฐานซีเมนต์
4. เรือยาง

 

อุปกรณ์

1. ขั้นตอนการประกอบสาย BACK PACK

 

รูปที่ 1 หัวมือซ้าย / ปลายมือขาว / บนเข้าหาตัว

 

 

  

รูปที่ 2-3 พับหัวออกนอก / สอดช่องกลาง / กลับช่องบน

 

2. ขั้นตอนการประกอบขวดอากาศ

 

รูปที่ 4 Check O-ring

 

   

   

รูปที่ 5-8 เสมอคอขวด / ทิศทางได้

 

รูปที่ 9 Check แน่น

 

 

รูปที่ 10 First stage มือซ้าย / ที่หมุนเข้าหาตัว

 

 

รูปที่ 11 Check กันงอ

 

 

รูปที่ 12 45 องศา / หมุนแน่นด้วยนิ้ว

 

 

รูปที่ 13 หมุนกลับ 1/4 รอบ

 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

1. วางแผนและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

   

 

2. ทำการสำรวจพื้นที่ในการปฏิบัติงาน

   

   

 

3. ปฏิบัติงานจริง

3.1 เตรียมอุปกรณ์

   

 

3.2 อธิบายการทำงานและแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

 

3.3 ปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยขนถ่ายอุปกรณ์และผู้ปฏิบัติงานด้วยเรือยาง

   


ThaiDive.Org © all rights reserved